Biuro Zarządu

Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
35-327 Rzeszów ul. Rejtana 1/8
Biurowiec ICAM HOUSE

17 853 76 70
stowarzyszenie@informatykapodkarpacka.pl

Konto bankowe: 25 9162 0000 2001 0012 3767 0001
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Dane prawne

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

NIP: 517-01-86-928
Regon: 180142080
KRS: 0000258660

Projekt współfinalizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013